CPU

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

CPU D430 no box

CPU D430 no box
735,000 VNĐ

CPU E 5200 Dual core 2.5G

CPU E 5200 Dual core 2.5G
1,242,000 VNĐ

CPU E 5300 Dual core 2.6G

CPU E 5300 Dual core 2.6G
1,281,000 VNĐ

CPU E 6300 Core 2 Duo 1.8G

CPU E 6300 Core 2 Duo 1.8G
1,300,000 VNĐ

CPU E 6400 Core 2 Duo 2.13G

CPU E 6400 Core 2 Duo 2.13G
1,515,000 VNĐ

CPU E 6550 Core 2 Duo 2.33G

CPU E 6550 Core 2 Duo 2.33G
1,554,000 VNĐ

CPU E 6600 Core 2 Duo 2.4G

CPU E 6600 Core 2 Duo 2.4G
1,638,000 VNĐ

CPU E 6750 Core 2 Duo 2.66G

CPU E 6750 Core 2 Duo 2.66G
1,742,000 VNĐ

CPU E 7400 Core 2 Duo 2.8G

CPU E 7400 Core 2 Duo 2.8G
2,054,000 VNĐ

CPU E 7500 Core 2 Duo 2.8G

CPU E 7500 Core 2 Duo 2.8G
2,340,000 VNĐ

CPU Intel core I3 - 3.1G - SK 1155

CPU Intel core I3 - 3.1G - SK 1155
2,910,000 VNĐ

CPU Intel G620 - SK 1155

CPU Intel G620 - SK 1155
1,573,000 VNĐ

CPU Intel G620 - SK 1155 - Tray

CPU Intel G620 - SK 1155 - Tray
1,482,000 VNĐ

Danh mục

LINH PHỤ KIỆN PC LAPTOP

Tìm theo nhà cung cấp