Tổng hợp các loại Adapter sạc máy tính bảng Trung Quốc

Tổng hợp các loại adapter tablet sạc máy tính bảng Trung Quốc thông dụng

Adapter 5V 2A đầu vàng kim nhỏ 2.5mm

Adapter 5V 2A đầu đen kim chân trung 3.5mm

Adapter 5V 3A đầu vàng kim nhỏ 2.5mm

Adapter 5V 3A đầu đen chân trung 3.5mm

Adapter 9V 2A đầu vàng kim nhỏ 2.5mm

Adapter 9V 3A đầu đen chân trung 3.5mm

Adapter 9V 4A đầu vàng kim nhỏ 2.5mm

Adapter 12V 2A đầu vàng kim nhỏ 2.5mm

Adapter 12V 3A đầu đen chân trung 3.5mm

Các tin khác

Danh mục